1.Általános információk

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Barna László e.v. (székhely: H-8400 Ajka, Szent István utca 42, Adószám: 56926309-1-39, Nyilvántartási szám: 55634395), mint „Szolgáltató” által üzemeltetett hirdetési és bemutatkozó weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető az alábbi linken: www.kutyanet.hu/felhasznalasi-feltetelek

Nem regisztrált igénybe vevőre (Látogató) a Szerződés rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő bármely aktivitására vonatkozóan a jelen Szerződés rendelkezést tartalmaz.

Amennyiben a Felhasználó, illetve a Látogató a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, illetve oldalait látogatja, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására, a módosításról a felhasználók tájékoztatására az oldal felső részénél megjeleníti a módosítás dátumát. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

A regisztrációval létrejövő Szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás a Szerződés részét képezi, és kötelezőek minden Felhasználóra.

Bármely, különböző weboldal (Facebook.com, Google.com stb.), a Szolgáltatói portálhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

 

2.Tartalomszolgáltatás

A kutyanet.hu weboldal kizárólag kutyák hirdetésével, tenyésztők és fajtagondozók bemutatkozásával foglalkozik.

Minden látogató regisztráció nélkül olvashat és kereshet a kutyanet.hu közzé tett oldalain.
A látogatók csak regisztrálást követően léphetnek kapcsolatba azokkal a felhasználókkal, (az ott megadott elérési lehetőségek segítségével) akik apróhirdetést, vagy bemutatkozó oldalt hoztak létre.

Szolgáltató nem vesz részt a Felhasználók között létrejött jogi ügyletben. Ennek eredményeként Szolgáltatónak nincs befolyása a hirdetések felett, nem vállal felelősséget azok pontosságért, valódiságáért.

Szolgáltató a Honlapon keresztül olyan elektronikus szolgáltatásokat nyújt, amelyek lehetővé teszik, hogy a Felhasználók a Honlapon az adott Prémium szolgáltatásban feltüntetett díj ellenében kapcsolatfelvételt folytassanak a hirdetésre érdeklődőkkel, illetve kiemeljék, előre sorolják, meghosszabbítsák a saját hirdetéseiket az alaplejáraton felül.


A Felhasználási Feltételek megszegése esetén az Üzemeltetőnek jogában áll a felhasználói fiók szüneteltetése, illetve törlése.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen Felhasználási Feltételek betartásával korlátozza, illetve megszüntesse.

 

3.Tartalomkorlátozás

Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a Szolgáltató Honlapján közzétesz, illetve amit a Honlapon elérhetővé tesz, különösen ideértve a feladott (feltöltött) hirdetéseket, azok tartalmát, és a hozzá csatolt fájlokat. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a Honlapon bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik.

A Honlap tartalmának a jelen ASZF-ben (és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatókban és Adatvédelmi Nyilatkozatban) rögzített szabályozásokat figyelembe véve, más területen történő felhasználásához a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye szükséges. Az engedély nélküli vagy nem rendeltetésszerű felhasználással a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek okozott kárért Felhasználó közvetlenül felel.

Szolgáltató kizárólag a Honlap rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget.

Felhasználó a hirdetés közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szolgáltatónak. A Szolgáltató minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan. Felhasználó hozzájárul, hogy a hirdetésben feltöltött képeket Szolgáltató felhasználja marketing tevékenysége kapcsán és azokat megossza a különböző közösségi portálokon.

A Szolgáltató a szólás, a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát tiszteletben tartja, és ügyel arra, hogy a Honlapon megjelenő tartalom - Szolgáltató lehetőségeihez képest - megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, és a jó ízlés szabályainak.

 

4.Regisztráció

A kutyanet.hu hirdető szolgáltatása csak regisztráció után érhető el.

A regisztrációra abban az esetben jogosult, ha Ön jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére, illetve, ha Ön saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

Szolgáltató (kétség esetén) jogosult az adott Felhasználó cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a regisztráló személy valóban jogosult a Felhasználó képviseletére. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló Felhasználóként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására csak a tenyésztőinknek és fajtamentőinknek bejelentkezés után a hirdetési aloldalon a saját adatok felületre kattintást követően a „Profilom szerkesztése” menüpontban van lehetőségük. A hirdetéshez történő alap regisztrációs adatok megváltoztatását írásban (E-mail) történő kérésre a szolgáltató módosítja. Szolgáltatót a regisztrált adatok megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Felhasználó jogosult a regisztrációja törlését kérni a Szolgáltatónak küldött e-mailen keresztül tett jogi nyilatkozatban. A törlést kérő levél megérkezését követően a Szolgáltató legkésőbb 72 órán belül gondoskodik a regisztráció törléséről. A Felhasználó köteles pontos és valós adatokat megadni a regisztráció és a hirdetés feladása során. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles a felhasználói fiókjában azt rögzíteni. Tenyésztőink és fajtamentőink a regisztrációjukat az adatlapjuk szerkesztési felületén közvetlenül is törölhetik.

Minden Felhasználó csak egy regisztrációval rendelkezhet - tilos a Honlap felületén a több e-mail címmel való regisztráció.

A hirdetés csak kutyák keresésére, eladására, ajándékozására és fedeztetésére vonatkozhat, ettől eltérő szolgáltatást, illetve üzleti ajánlatot nem tartalmazhat.

A hirdetésben megadott paramétereknek, valamint adatoknak a valósággal teljes mértékben egyezniük kell.

A Felhasználók csak olyan hirdetéseket adhatnak fel, amely saját tulajdonukat képezi, vagy amely felett meghatalmazott képviselőként rendelkeznek.

Az Szolgáltató a hirdetések szövegéért, tartalmáért, feltöltött képekért semmiféle jogi és erkölcsi felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által a kutyanet.hu oldalra feltöltött, illetve más weboldalak által hivatkozott tartalmakért, továbbá azon webhelyekért, amelyekre a hirdetők által elhelyezett linkek mutatnak. Az ilyen módon közzétett hirdetésekkel, linkekkel, tartalmakkal felmerülő problémákkal kapcsolatban a Szolgáltató teljes mértékben kizárja felelősségét.

Amennyiben a Felhasználó hirdetése a Felhasználó Feltételekben leírt kritériumoknak valamilyen okból nem tesz eleget, az Üzemeltetőnek jogában áll törölni azt.

 

5/a.Fizetési feltételek

A Honlapon megjelenített előfizetési csomagok bruttóban vannak feltüntetve. (Egyéb rejtett költségek már nincsenek.) A csomagok ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A megrendelés leadásával és a szolgáltatás díjának (pontértékének) megfizetésével a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató megkezdje a szolgáltatást. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Felhasználó a Prémium szolgáltatások igénybevételére vonatkozó megrendelését a weboldalon feltüntetett banki átutalással egyenlítheti ki. Az online fizetési felületeken történő fizetési lehetőségek (online bankkártyás fizetések) később  kerülnek bevezetésre.

A Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót, ha a Felhasználó által a pontérték szerinti megfizetett összeget a Szolgáltató számlavezető bankja jóváírta. A Szolgáltató a megrendelést feldolgozza, és a Felhasználó által megfizetett összeg szerinti pontokra váltja, melyről a rendszer automatikus értesítést küld.

A vásárlás a “Megveszem” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől..

A Szolgáltató a Felhasználók részére a megfizetett díjról elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. A Társaság a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni.

 

5/b.Fizetési módok

A Prémium szolgáltatások megrendelésének befejezéséhez a következő fizetési módok közül választhat:

  • Banki átutalás (offline fizetés)
  • (Az Online bankkártyás fizetés később kerül bevezetésre)

Biztonságos fizetés

Biztosítjuk Önt arról, hogy a kiválasztott fizetési módok biztonságosak. Az Ön adatait csak a fizetés teljesítéséhez használjuk fel, és azokat harmadik fél számára a Kutyanet nem adja tovább.

Fizetés banki átutalással

A banki átutalással történő fizetéskor az utaláshoz szükséges adatokat visszaigazoló e-mailbent a megrendelés leadását követően küldi meg a rendszerünk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 1-2 munkanapig is eltarthat a fizetés megerősítése és feldolgozása a bankközi forgalomtól függően. Megrendelése csak akkor lesz feldolgozva, ha az összeg átutalását sikeresen ellenőriztük.
Ha szeretné minimalizálni a lehetséges késedelmet, küldjön nekünk egy bankja által kibocsátott fizetési visszaigazolást az admin @ kutyanet.hu e-mail címre. Amennyiben lehetséges (de nem feltétel), kérjük az igazolást PDF formátumban küldje el részünkre. A feldolgozás gyorsítása miatt írja be a vásárlási "Fizetési azonosító szám" is amit a rendszerünk az átutalási adatokhoz küldött

Banki átutaláshoz szükséges adatok

Kedvezményezett neve: Barna László e.v.
Bankszámla száma: 11773487-21383702-00000000
Bank neve: OTP

A vásárlási azonosítót kérjük a banki átutalás közlemény mezőjében szíveskedjen feltüntetni.

Problémák a fizetéssel

Először ellenőrizze bankja fiókját, hogy megtudja a tranzakció megtörtént-e.
Ha fizetése sikeres volt, de nem jelenik meg fizetettként rendszerünkben, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az admin @ kutyanet.hu címen, és adminisztrátorunk hitelesíti fizetését.
Ha problémái vannak a fizetési oldalon, próbálja meg elérni a kutyanet.hu oldalt egy másik böngészőből vagy eszközből.

 

6.Felhasználói tudomásul vétel és hozzájárulás

Az Adatvédelmi Nyilatkozat, valamint az ASZF bármely részének Felhasználó általi megszegése - megsértése esetén Felhasználó köteles a Szolgáltatónak az ebből eredő összes kárát megtéríteni.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételével járó valamennyi kockázatot és felelősséget (beleértve a felhasználók által feltöltött sértő, erkölcstelen, vagy jogszabályba ütköző tartalmak, hamis vagy félrevezető információk stb.) a Felhasználó viseli, azokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.

A weboldalra a felhasználók által feltöltött apróhirdetések tartalmát és a feltöltött képeket a Szolgáltató teljeskörűen nem ellenőrzi, így ezekkel kapcsolatban semminemű felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások részleges vagy egészében történő szüneteltetéséért, megszüntetéséért, vagy a Felhasználó regisztrációjának törléséért a Szolgáltató semmilyen (nem kizárólagosan anyagi, erkölcsi stb.) felelősséget nem vállal, azért kártérítésre nem kötelezhető.

A Szolgáltatónak jogában áll biztonsági és adminisztrációs célból a hatékonyabb működés és a saját, illetve a felhasználói/partnerei érdekében a felhasználók adataiba betekinteni. Adott esetben a szolgáltatóktól kikérni a felhasználó rogzített adatait, hogy bizonyos e-mail címeket, url címeket, IP-címeket korlátozzon, illetve zároltasson.

Az ÁSZF szoros és elválaszthatatlan részét képezik továbbá a Felhasználói tájékoztatók,

amelyek segítséget nyújtanak a regisztráció, a hirdetés feladás, és a bemutatkozó oldalak létrehozásához is. Ezekben a tájékoztatókban kerül ismertetésre a prémium szolgáltatások díjszabása is, a felhasználók könnyebb eligazodása érdekében.

 

Regisztráljon most! vagy:

Jelentkezzen be a fiókjába